Gesuperviseerde looptherapie


Looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut is een effectieve behandelmethode voor mensen met slagaderverkalking in de benen (etalagebenen of claudicatio intermittens). Door de slagaderverkalking hebben patiënten vaak pijnklachten in de benen die tijdens het lopen optreden. Door even stil te gaan staan zakken de klachten vaak. 

De behandeling bestaat uit looptraining in combinatie met andere oefenvormen en begeleiding bij het veranderen van de leefstijl. Via de huisarts wordt meestal tegelijkertijd een behandeling met medicijnen ingezet om de risico's bij hart- en vaatziekten te verkleinen. In veel gevallen kan looptherapie ertoe bijdragen dat er geen behandeling in het ziekenhuis (operatie) nodig is. De combinatie van deze behandelvormen zorgt ervoor dat niet alleen de klachten in de benen worden aangepakt, maar heeft een gunstig effect op het gehele lichaam.

Fysiocentrum Wouter Oomen is aangesloten bij Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet)

 

 
 
 
E-mailen
Bellen