Missie en visie


Het motto van Fysiocentrum Wouter Oomen is: Heldere analyse, duidelijk plan!


Missie

Het motto: ‘Heldere analyse, duidelijk plan!’ is de kern van de missie van Fysiocentrum Wouter Oomen. Door veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van complexe klachtenbeelden wordt de klacht van de patiënt uitgebreid geanalyseerd. De analyse wordt duidelijk gecommuniceerd met de patiënt, zodat het voor de patiënt na het onderzoek duidelijk is wat er aan de hand is en wat de prognose is. Nog belangrijker is dat het na de analyse ook duidelijk is welke fysio- en manueel therapeutische mogelijkheden er zijn. Het fysio- of manueel therapeutische plan wordt ook weer duidelijk gecommuniceerd naar de patiënt. Fysiocentrum Wouter Oomen heeft korte lijnen met medisch specialisten, huisartsen en sportinstellingen. Indien er beperkte of geen fysio- en manueel therapeutische mogelijkheden zijn, kan er hierdoor toch een plan van aanpak gemaakt worden. De patiënt zal dus nooit te horen krijgen: ‘ik kan helaas niets voor u betekenen’.  

 

Visie

Fysiocentrum Wouter Oomen zal in de ontwikkeling nooit stilstaan. Immers, de ontwikkeling van de zorg staat nooit stil. De praktijk zal binnen de specialisatiegebieden zelf blijven ontwikkelen en innoveren en verder de algemene ontwikkelingen steeds blijven volgen en implementeren. Concreet betekent dit dat er wordt ingezet op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe behandelmogelijkheden. Daarnaast wil Fysiocentrum Wouter Oomen zich inzetten in het delen van kennis. Dit kan door het geven van scholing en lezingen aan therapeuten, patiënten(groepen) verwijzers en het begeleiden van stage. 

 
 
 
E-mailen
Bellen